Accountant Gorinchem

Beweegprogramma’s voor chronisch zieken in sportaccommodaties belast met 6% btw

Beweegprogramma’s voor chronisch zieken zijn belast met het 6% btw-tarief als ze worden aangeboden in een sportaccommodatie. Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor mensen met Parkinson, reuma of multiple sclerose. Deze mensen trainen tijdens de programma’s op muziek hun spieren en gewrichten om zo hun lichamelijke en geestelijke welzijn te verbeteren. De programma’s komen qua activiteit, […]

accountantsprotocol

Verwijzing voor boeten bij onjuiste afdrachtvermindering en bijstand adviseur

Den Haag –  De Hoge Raad laat de naheffingsaanslagen in stand, maar verwijst de zaak voor wat betreft de vergrijpboeten. De vraag is of sprake was van grove schuld nu belanghebbende zich had laten bijstaan door een adviseur. De bedrijfsactiviteiten van BV X bestaan uit het begeleiden van mensen vanuit een uitkerings- naar een reguliere arbeidssituatie. In […]

EORI-nummer

Ontvangen vergoeding te hoog voor vrijwilligersregeling

De rechtbank oordeelt dat belanghebbende (B) in 2013 niet in aanmerking komt voor de vrijwilligersregeling. De totale vergoeding was hoger dan € 1.500. B heeft vrijwilligerswerk verricht voor een gemeentelijke adviesraad. In 2013 ontvangt B vergoedingen voor het werk over 2012 en 2013. Samen zijn die hoger dan € 1.500. B geeft in haar aangifte […]

doelgroepverklaring

Per auto van de zaak rijgedrag aantonen

BV X stelt een BMW en 2 Audi’s ter beschikking aan zijn DGA. Voor de BMW past BV X de bijtelling voor privégebruik auto toe. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat BV X ook voor de Audi’s de bijtelling voor privégebruik auto moet toepassen. Afgelopen maand verklaarde de Hoge Raad het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk. Na een […]

accountantsprotocol

Geen recht op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs

Een BV maakt niet aannemelijk dat zijn werknemers de uren beroepspraktijkvorming behorende bij de genoten opleiding hebben gevolgd. Hof Den Haag oordeelt dat de BV geen recht heeft op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Afdrachtvermindering De BV exploiteert een transportbedrijf. In 2010 stonden in totaal 30 werknemers van de BV ingeschreven voor de erkende beroepsopleiding […]