Salarisadministratie uitbesteden

Kasopstelling bij ontnemingsprocedure was redelijke basis voor bijtelling

Het hof oordeelt dat de inspecteur niet onredelijk of willekeurig handelde door zijn schatting van verzwegen inkomsten uit drugshandel te baseren op de kasopstelling bij de ontnemingsprocedure. A is in 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden voor handel in drugs, witwassen en verboden wapenbezit. Naast het strafrechtelijk onderzoek is door het Bureau Financiële […]

belastingadviseur utrecht

6% btw voor fluoride-tandpasta en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter

Op 11 november 2016 besliste de Hoge Raad dat het verlaagde btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen van toepassing is op tandpasta met fluoride en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter. Naar aanleiding van deze uitspraak begrijpen wij dat de Belastingdienst het volgende van mening is: •Alle tandpasta’s met fluoride en zonnebrandmiddelen met UV-A- en/of UV-B-filter vallen […]

doelgroepverklaring

Ontslagvergoeding behoort tot grondslag voor crisisheffing

Een ontslagvergoeding behoort tot de grondslag voor de crisisheffing. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ontslagvergoeding alleen uit loonbestanddelen bestaat die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vormen. Een BV betaalt in 2012 een ontslagvergoeding uit aan haar voormalige directeur. De vergoeding bestaat uit verschillende loonbestanddelen, waaronder een SAR-uitkering, premie aanvullende pensioenregeling, een toegezegde bonus over 2008 […]

BTW Bitcoin

Geen vergrijpboete voor niet aangegeven privégebruik bestelauto

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat geen sprake was van grove schuld voor het niet aangeven van het privégebruik van de bestelauto. De vergrijpboete van 25% is niet terecht. De heer B heeft een eenmanszaak en verricht las- en snijwerkzaamheden. Tot zijn ondernemingsvermogen behoorde een bestelauto met bijrijdersstoel en een achterbank. B gaf […]

mantelzorgvrijstelling

Onjuiste etikettering door administratiekantoor was opzet: boete 50% terecht

De inspecteur heeft volgens de rechtbank terecht een navorderingsaanslag opgelegd met 50% boete. Belanghebbende rekende ten onrechte een garage/archiefruimte tot haar ondernemingsvermogen terwijl van zakelijk gebruik geen sprake was. Mevrouw A runt een administratiekantoor en verzorgt de administratie voor ongeveer acht bedrijven. Haar echtgenoot heeft een administratie- en belastingadvieskantoor op hetzelfde adres. Hij verzorgt de […]

Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Vrijval herinvesteringsreserve door fraus legis

Het hof oordeelde dat de inspecteur de herinvesteringsreserve terecht aan de winst heeft toegevoegd nu sprake was van fraus legis. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. BV X is een beheer- en beleggingsmaatschappij en verhuurt onroerende zaken. In 2009 verkocht zij een pand aan haar directeur-grootaandeelhouder (dga) voor € 1.880.000 en behaalde […]

micro-onderneming

Geen aftrek voor studie/onderzoek zonder toezicht/begeleiding

Het hof oordeelt dat geen recht bestaat op aftrek van scholingsuitgaven nu geen sprake was van een leertraject. Mevrouw A bracht in haar IB-aangifte 2011 scholingsuitgaven van haar echtgenoot in aftrek. Het ging om een bedrag van € 14.500. De echtgenoot is een ingenieur informatietechniek, maar sinds 1990 niet meer beroepshalve werkzaam en ontvangt een […]

doelgroepverklaring

Opdrachtgevers wegvervoer aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs

De Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel om de ketenaansprakelijkeid voor loonvordering uit te breiden. En wel met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (ook wel expeditieovereenkomst genoemd). Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 opdrachtgevers voor het […]

overnamesom pensioen

Payrollbedrijf terecht ingedeeld in sector uitzendbedrijven

De Hoge Raad oordeelt dat het payrollbedrijf terecht was ingedeeld in de sector uitzendbedrijven. BV X is een payrollbedrijf. Zij neemt werknemers in dienst met de bedoeling hen in beginsel blijvend te werk te stellen bij één inlener. Indien mogelijk neemt zij ook alle bestaande arbeidsovereenkomsten van de inlener over, waarna die geen werknemers meer […]

Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Grondslag voor bijtelling privégebruik auto is de catalogusprijs en niet de aanbiedingsprijs

De rechtbank oordeelde dat voor de berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de werkgever de catalogusprijs als grondslag geldt en niet de aanbiedingsprijs met korting. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. BV X stelde haar enig werknemer de heer B een BMW ter beschikking. B mocht daarmee […]