belastingadviseur utrecht

Door ontbreken handtekening geen recht op afdrachtvermindering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op de afdrachtvermindering onderwijs. Door het ontbreken van de handtekening van het Vakcentrum is namelijk niet voldaan aan de wettelijke vereisten. Verder oordeelt het Hof dat de regeling van kleine geschenken niet van toepassing is. X bv exploiteert een schildersbedrijf. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt […]

BTW Bitcoin

Naheffing aan Ltd voor gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouder terecht

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag loonheffingen heeft opgelegd aan de Engelse Ltd voor het gebruikelijk loon van haar aanmerkelijkbelanghouder. X Ltd is in Engeland gevestigd. Haar aandelen zijn in handen van een in het buitenland gevestigde trust. X is beherend vennoot van een (open) CV Z in Nederland. Z houdt zich […]

garagebox btw

Veroordeling voor het niet doen van suppletie-aangifte omzetbelasting

De rechtbank veroordeelt een leidinggevende omdat hij niet voldeed aan de verplichting een suppletie-aangifte omzetbelasting te doen. B wordt in deze strafzaak ervan beschuldigd dat hij als feitelijk leidinggevende van X BV opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting tot het doen van een suppletie-aangifte (meldingsplicht art. 10a AWR). De Belastingdienst heeft hierdoor een bedrag […]

Advocaat alimentatie

Woonhuis bij vakantieboerderij was niet alsnog privévermogen

Volgens het hof heeft belanghebbende in 1988 en daarna niet de grenzen der redelijkheid overschreden met zijn keuze het woonhuis tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Het woonhuis is niet alsnog aan te merken als privévermogen met toepassing van de foutenleer. B was veehouder. Tot zijn ondernemingsvermogen behoorde een boerderij met daarbij een woonhuis waarin hij […]

Accountant Gorkum

Geen aftrek voorbelasting; verhuur opslagruimte was vrijgestelde verhuur onroerend goed

Net als de rechtbank komt het hof tot het oordeel dat de verhuur van de opslagruimten kwalificeert als verhuur van onroerende zaken in de zin van art. 11, eerste lid, onderdeel b, Wet OB. X BV exploiteert een opslagbedrijf op twee locaties. Locatie 1 betrof een voormalige stal waarin zeecontainers en houten containers stonden. Particulieren […]

Accountant Gorinchem

Geen zwaardere bewijslastverdeling bij ambtshalve vermindering

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat bij een verzoek om ambtshalve vermindering geen sprake is van een zwaardere bewijslast voor het recht op aftrek van scholingsuitgaven. Belanghebbende moet die uitgaven aannemelijk maken en hoeft deze niet overtuigend aan te tonen. B is in loondienst bij Stichting Y. In zijn IB-aangifte 2012 claimt hij […]

micro-onderneming

Navordering ten onrechte verleende inkomensafhankelijke combinatiekorting terecht

Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat de inspecteur de ten onrechte verleende inkomensafhankelijke combinatiekorting mocht navorderen. Er was sprake van een systeemfout. De foutieve aanslag was voor belanghebbende redelijkerwijs kenbaar (30%-fictie). Mevrouw A is gehuwd en heeft een kind. In haar IB-aangifte 2011 gaf zij loon uit vroegere dienstbetrekking […]