Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2017

1 januari 2018 is niet alleen het begin van een nieuw jaar maar ook het einde van het kalenderjaar 2017. Voor de inkomstenbelasting het startsein om uw persoonlijke fiscale wel en wee voor 2017 te inventariseren. Hiertoe gaat u binnenkort een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin verzocht zal worden om tijdig uw aangifte inkomstenbelasting 2017 in te dienen. Indien wij uw aangifte Inkomstenbelasting mogen verzorgen, verzoeken wij u deze brief naar ons op te sturen, te mailen of te uploaden in uw cliëntportaal.

Download de checklist inkomstenbelasting 2017
Om gerichter de stukken te verzamelen welke nodig zijn voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting treft u bijgaand een checklist aan. Loop rustig de lijst door, indien van toepassing verzamel de genoemde stukken en het invullen van de aangifte zal veel eenvoudiger gaan. Deze checklist is vooral handig voor particulieren en directeur-grootaandeelhouders.