Circulaire voor sectorindeling geldt nog steeds

Voor de afbakening van de werkzaamheden die onder sector 1 Agrarisch Bedrijf of onder sector 3 Bouwbedrijf vallen, is de circulaire van de voormalige Sociale Verzekeringsraad van 3 december 1992 nog steeds van belang.

X verricht werkzaamheden die onder sector 1 Agrarisch Bedrijf en onder sector 3 Bouwbedrijf vallen. De inspecteur heeft op grond van artikel 96, lid 2 Wfsv beslist dat X terecht is ingedeeld in sector 3. Van de omzet is 81,13 procent namelijk toe te rekenen aan civieltechnische grondwerkzaamheden. De inspecteur heeft voor de verdeling gebruikgemaakt van de circulaire van de voormalige Sociale Verzekeringsraad van 3 december 1992. X gaat in beroep bij het hof.

Volgens het hof heeft de circulaire geen juridische grondslag en is X ten onrechte in sector 3 ingedeeld. De staatssecretaris van Financiën is tegen deze beslissing in beroep gegaan.

De Hoge Raad oordeelt dat de circulaire nog steeds rechtsgeldig is. Dit volgt uit de toelichting op de Regeling Wfsv (Staatscourant 2005, 242). In de toelichting wordt namelijk verwezen naar de circulaire. Ook is in deze toelichting de inhoud van de beleidsregels uit de circulaire weergegeven.

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2018:628