Coronasteunpakket stopt per 1 april 2022

Na 2 jaar komt er een eind aan de steunpakketten. Ondernemers kunnen per het 2e kwartaal 2022 geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Ook stopt de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Omdat de contactbeperkende maatregelen aflopen, is algemene coronasteun niet meer nodig. Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank vinden ook dat het doorgaan met coronasteun herstel in de weg zit, de economie verstoort en het verdienvermogen van Nederland schaadt.

Wat blijft wel?

Sommige specifieke regelingen voor ondernemers blijven gelden na het 1e kwartaal van 2022. Het gaat om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

Schulden

Het kabinet ondersteunt ondernemers en werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis met een gunstige betalingsregeling. Zij mogen de opgebouwde belastingschuld in 5 jaar terugbetalen. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. Daarnaast ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden kansrijker te maken.