De Belastingdienst en het Belastingplan

Ieder jaar gaat de Belastingdienst na Prinsjesdag aan de slag met de voorbereidingen voor de uitvoering van het nieuwe Belastingplan. De meeste wijzigingen gaan namelijk al per 1 januari in. Voor de inkomstenbelasting en loonheffingen moet de Belastingdienst in november al producten voor het nieuwe jaar hebben afgerond.

De Belastingdienst moet de wijzigingen voor het nieuwe jaar verwerken in de eigen automatiseringssystemen en op Belastingdienst.nl. Voor sommige wijzigingen kan de Belastingdienst wachten op de definitieve politieke besluitvorming en goedkeuring van Tweede en Eerste Kamer. Maar voor de inkomstenbelasting en loonheffingen kan dat niet.

Werkzaamheden Inkomstenbelasting
Om de ruim 4,5 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting tijdig te kunnen versturen, moet de Belastingdienst meteen na Prinsjesdag aan de slag. Burgers die zo’n voorlopige aanslag hebben aangevraagd, krijgen deze voorafgaand aan een belastingjaar. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gedurende dit jaar hypotheekrenteaftrek ontvangen.

In de laatste weken van het jaar gaan eerst de aanslagen de deur uit voor burgers en bedrijven die te veel belasting zouden betalen, en dus geld terugkrijgen. De uitbetaling kan dan meteen in januari starten. Meteen na Nieuwjaar volgen de aanslagen voor burgers en bedrijven die belasting bij moeten betalen.

Werkzaamheden Loonheffing
Om te zorgen dat werkgevers en uitkeringsinstanties vanaf 1 januari de juiste nettolonen en uitkeringen uitbetalen, moet de Belastingdienst uiterlijk 22 november nieuwe loonbelastingregels en loonbelastingtabellen opleveren aan zo’n 120 externe softwareontwikkelaars.

De softwareontwikkelaars voorzien op hun beurt werkgevers en uitkeringsinstanties van nieuwe software. Dit gebeurt voor de eerste uitbetaling van nettolonen en uitkeringen in het nieuwe jaar. 

Communicatie over Belastingplan
Behalve aanpassingen in de automatisering past de Belastingdienst – in het laatste kwartaal – ook webpagina’s aan en informeert externe samenwerkingspartijen over het Belastingplan.

Ontwikkeling Belastingplan
De Belastingdienst is ook betrokken bij de ontwikkeling van het Belastingplan. Nadat de wetgevers van Financiën de voornemens van het Kabinet voor het nieuwe jaar hebben uitgewerkt, toetst de Belastingdienst het plan op uitvoerbaarheid.

Het doel van deze zogeheten uitvoeringstoetsen is om de gevolgen van de maatregelen voor de Belastingdienst zo goed mogelijk in beeld te brengen.

De uitvoeringstoetsen worden voorgelegd aan het Kabinet en gaan met de wetsvoorstellen mee naar het parlement. Nadat de Tweede Kamer met de voorstellen heeft ingestemd, gaat het Belastingplan voor een laatste beoordeling naar de Eerste Kamer.

Zie ook de handige Infographic proces Belastingplan voor een overzicht van het volledige proces.

Meer informatie
Kijkt u voor de belangrijkste fiscale veranderingen die gelden per 1 januari 2020 op Fiscale veranderingen 2020 (belastingdienst.nl).

Na 2019-09-26 07:00:13 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( De Belastingdienst en het Belastingplan ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.