De Belastingdienst tot snelheid manen?

Als u een aanvraag (zoals een aanvraag om een voorlopige aanslag te wijzigen) of bezwaar (zoals een bezwaar tegen een aanslag) bij de Belastingdienst indient, hoort u binnen de wettelijke termijn een beslissing van de Belastingdienst te ontvangen. Hebt u binnen deze wettelijke termijn geen beslissing ontvangen?

Met dit formulier:

http://www.belastingdienst.nl/…/dwangsom_bij_niet_tijdig_be…

doet u het volgende:

u stelt de Belastingdienst in gebreke (daarmee zegt u dat de Belastingdienst te laat is met beslissen)
u verzoekt de Belastingdienst binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen
u geeft aan dat u een dwangsom eist, als u binnen deze termijn geen beslissing ontvangt.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.