Deadline aanvraag BAR naar januari 2023

U krijgt meer tijd om de tegemoetkoming Brexit Adjustment Reserve (BAR) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te vragen. De deadline voor de aanvraagtermijn is verschoven naar 13 januari 2023 17.00 uur.

Als u door Brexit aanpassingen moet doen in zijn bedrijf, en daardoor nog te maken kosten heeft, kunt u de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten aanvragen.  De aanvraagtermijn voor deze subsidie is nu met 1 maand verlengd van 13 december 17.00 uur tot 13 januari 2023 17.00 uur. Zo heeft u een maand langer de tijd om zijn aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Diverse subsidies voor aanpassingen door de Brexit

De regeling BAR bestaat uit verschillende modules voor nog te maken kosten, waarvoor u de regeling aan kunt vragen. U kunt bijvoorbeeld denken aan kosten om de infrastructuur aan te passen of een voorlichtingscampagne. Er is ook een module voor de situatie dat u externe consultants inschakelt voor advies over douaneregelgeving.

Wanneer heeft u recht op BAR? 

Met de Online Regelhulp-tool kunt u voorafgaand aan het indienen van de aanvraag al zien waarvoor u mogelijk in aanmerking komt.

Meer informatie

Neem contact op met RVO als u vragen hebt over de aanvraag voor de BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten. U vindt daar meer informatie over de regeling en alle voorwaarden voor de gemaakte en/of de nog te maken kosten.