Deadline inschrijving UBO-register nadert

De Kamer van Koophandel (KVK) roept ‘uiteindelijk belanghebbenden’ met zeggenschap bij organisaties op, zich in te schrijven in het UBO-register. In de brief die de KVK daarover stuurt, staat dat zij zich voor 27 maart 2022 ingeschreven moeten hebben.

Sinds 27 september 2020 zijn organisaties verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (uiteindelijk belanghebbenden), in het UBO-register in te schrijven. Dit register maakt duidelijk wie het voor het zeggen heeft bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. UBO (Ultimate Beneficial Owners), staat hier voor ‘uiteindelijk belanghebbende’.

Deze verplichting is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen.

Meer informatie

Op KVK.nl/ubo leest u meer informatie en vindt u de factsheet Het UBO-register.

Na 2022-03-04 07:00:52 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Deadline inschrijving UBO-register nadert ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.