Definitieve SDE correctiebedragen 2016 nu beschikbaar

Ontvangt u subsidie in het kader van SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) of SDE+ voor hernieuwbare energie die u opwekt? De hoogte hiervan hangt onder meer af van de correctiebedragen. Op dinsdag 21 maart 2017 zijn de definitieve correctiebedragen 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Met de subsidie wordt het verschil tussen de kostprijs van zelf opgewekte hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie vergoed. Daarmee is de subsidie afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.

Bijstelling van uw subsidie
RVO.nl stelt na afloop van het kalenderjaar de uiteindelijke hoogte van de subsidie vast aan de hand van de vastgestelde definitieve correctiebedragen en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. RVO.nl verrekent dit bedrag met de al ontvangen voorschotten. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Meer informatie
Bekijk de definitieve correctiebedragen op de Staatscourant. Informatie over de bijstelling vindt u in de folder Uw SDE(+) subsidie bijgesteld.