Derde-deskundige bijzonder uitstel boven € 20.000

U kunt een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling als u betalingsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis. Wilt u voor langer dan 3 maanden bijzonder uitstel aanvragen én is het totale bedrag aan openstaande belastingschulden hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst extra informatie nodig om op uw verzoek te kunnen beslissen.
 
Uit deze extra informatie moet blijken dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, is ook een verklaring van een derde-deskundige nodig.
 
Verklaring derde-deskundige
De derde-deskundige moet in de verklaring:
  • aannemelijk maken dat, op het moment waarop uitstel wordt gevraagd of kort daarna, er betalingsproblemen zijn of zullen ontstaan
  • laten blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis
  • een liquiditeitsprognose opnemen aan de hand van feiten en omstandigheden, bekend op het moment van verzoek om bijzonder uitstel van betaling
  • toelichten welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

derde-deskundige

Struik accountants kan optreden als derde-deskundige.