Derdenverklaring NOW 3 tot en met 6

Heeft u een voorschot of definitieve subsidie van € 40.000 of meer ontvangen, dan vraagt UWV een derdenverklaring voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3, 4, 5 en 6.

De werkzaamheden die een deskundige derde moet uitvoeren om een derdenverklaring te tekenen zijn:

  • een uitgebreid gesprek met de leiding van de organisatie waarin onder andere de totstandkoming van de aanvraag tot vaststelling aan bod komt
  • vaststellen structuur van de organisatie en de gevolgen hiervan voor de aanvraag
  • specifieke werkzaamheden uit te voeren op de door de werkgever opgegeven omzetdaling (zoals ten aanzien van een aantal facturen, creditboekingen en aansluiting van de administraties)
  • werkzaamheden ten aanzien van het uitbetalen van lonen

Accountantsverklaringen NOW

Voor de vaststelling NOW staan op rijksoverheid.nl de verklaringen die horen bij een assurance rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance rapport met redelijke mate van zekerheid. Ook vindt u hier, voor de vaststelling NOW, de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring.