Dga maakt lager gebruikelijk loon niet aannemelijk

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) maakt niet aannemelijk dat het gebruikelijk loon lager is dan het bedrag dat de inspecteur heeft vastgesteld. Dit oordeelt Hof Den Haag.
 
De dga heeft 50% aandelen in 2 bv’s. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2014 vermeldt hij € 13.069 aan loon. Volgens de loonadministratie heeft de dga 20 uur per week gewerkt. De inspecteur verhoogt het gebruikelijk loon met € 22.000 fictief loon.
 
Omdat het gebruikelijk loon niet boven € 44.000 uitkomt, moet de dga aannemelijk maken dat een lager loon gebruikelijk is. De stelling van de dga dat de bv geen winst maakte is niet voldoende.
 
De doelmatigheidsmarge (30% in 2014) is niet van toepassing omdat het gebruikelijk loon lager is dan € 44.000.
 
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond.
 
Gerechtshof Den Haag: ECLI:NL:GHDHA:2018:2581