Digitale aangifte erfbelasting 2015 beschikbaar

Het programma waarmee u digitaal aangifte erfbelasting 2015 kunt doen, is beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Het onlineformulier moet u ondertekenen met DigiD.

U vindt het aangifteprogramma en meer informatie hier.

Digitale aangifte erfbelasting

Als iemand overlijdt, worden de nabestaanden geconfronteerd met veel praktische, fiscale en juridische problemen. Bovendien heeft een overlijden altijd financiële gevolgen. U kunt er tijdens uw leven echter voor zorgen dat voor uw nabestaanden zo min mogelijk problemen ontstaan. Als u een erfenis ontvangt kan erfbelasting verschuldigd zijn. Vroeger werd erfbelasting successierecht genoemd. Over het vrijgestelde deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Het overige deel is belast met erfbelasting. De hoogte van de erfbelasting hangt af van een aantal factoren.

Erfbelasting betalen

Erfbelasting over de erfenis is verschuldigd als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde. Of als de overledene de Nederlandse nationaliteit had en nog geen 10 jaar buiten Nederland woonde. Nadat de belastingdienst de digitale aangifte erfbelasting heeft ontvangen, berekent de Belastingdienst of en hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen.

Zelf doen of uitbesteden

Aangifte doen is een weinig populair onderwerp. U zult niet de eerste zijn die daarom maar alle stukken laat verzorgen door een specialist. Beter is om zélf eerst een goede afweging te maken voordat u bepaalt wat de beste optie is voor u. Komt u tot de conclusie dat u de aangifte erfbelasting door een specialist wilt laten verzorgen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.