Douane stapt in juli 2021 over op nieuw aangiftesysteem

De Douane is gestart met de voorbereidingen van een belangrijke wijziging van het huidige aangiftesysteem AGS. De reden hiervoor is om diverse veranderingen en vernieuwingen mogelijk te maken. AGS krijgt een nieuwe naam: Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

Als u nu aangifte doet via AGS moet u uiterlijk 1 juli 2021 aangifte doen via DMS. Dit is vastgelegd in de gewijzigde bijlage B van het Douanewetboek van de Unie (DWU).

Veranderingen en vernieuwingen
Binnenkort moet Nederland voldoen aan het nieuwe door de Europese Unie opgestelde Customs Data Model (EU CDM). Informatie in douane-aangiften moet voortaan aan dit model voldoen.

Ook moeten diverse vergunningen in lijn worden gebracht met het DWU. Dit betekent onder andere dat er wat gaat veranderen voor de vergunninghouders GPA (Geautomatiseerde Periodieke Aangifte) en de SPA (Schriftelijke Periodieke Aangifte). Dit leidt tot aanpassing van enkele procedures.

Om al deze veranderingen en vernieuwingen mogelijk te maken heeft de Douane besloten om AGS uit te faseren en met het nieuwe DMS te gaan werken.

Meer informatie
Tijdens een webinar heeft de Douane laten zien wat de verandering voor u betekent.

Ook heeft de Douane op haar internetsite een speciale pagina aangemaakt waarop de overgang naar het nieuwe systeem staat beschreven.