Duplicaat Aangiftebrief Loonheffingen 2021

Hebt u de ‘Aangiftebrief Loonheffingen 2021’ niet ontvangen? Vraag dan een duplicaat aan. U kunt de gegevens ook terugvinden op de internetsite van de Belastingdienst.
 
U kunt een duplicaat aanvragen door een brief te sturen naar:
Belastingdienst Postbus 8738
4820 BA BREDA
 
Zet in de brief in ieder geval uw loonheffingennummer en het adres waar het duplicaat naartoe moet. Als u het duplicaat per mail wilt ontvangen, vermeld dan ook het e-mailadres in de brief.
 
Gegevens aangiftebrief
In de ‘Aangiftebrief Loonheffingen 2021’ staan de uiterste aangifte- en betaaldatums en het betalingskenmerk per tijdvak. U kunt deze informatie ook terugvinden op de internetsite van de Belastingdienst. Hieronder leest u waar u deze informatie kunt vinden.
 
Uiterste aangifte- en betaaldatums
U kunt een document downloaden waarin de uiterste aangifte- en betaaldatums per tijdvak staan. Ook staan hier de bijhorende tijdvakcodes in. Dit document verschijnt begin januari op belastingdienst.nl.
 
Betalingskenmerk per tijdvak
Om het betalingskenmerk voor een tijdvak te achterhalen, gebruikt u de ‘zoekhulp betalingskenmerk’.
 
Adreswijziging doorgeven
Eind november heeft de Belastingdienst de aangiftebrieven voor de Loonheffingen verstuurd. Ruim 6.000 brieven zijn onbestelbaar retour gekomen. Als u de aangiftebrief niet ontvangen hebt, omdat uw adres is gewijzigd, geef dan het juiste adres door aan de Belastingdienst.
 
Informatie op belastingdienst.nl