Voor dwangsom geldt dagtekening formele uitspraak en niet van voorafgaande brief

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur een dwangsom heeft verbeurd. De dagtekening van de brief met motivering is niet van belang. Het gaat om de dagtekening van de formele uitspraak op bezwaar. 

A diende een bezwaarschrift in tegen zijn IB-aanslag 2011. Op 7 april 2015 stelde hij de inspecteur in gebreke voor het te laat doen van uitspraak op bezwaar. De inspecteur stuurde A op 14 april 2015 een brief met de aanhef ‘motivering van de uitspraak op het bezwaarschrift’ en gaf daarin zijn beoordeling van het bezwaar. Aan het eind van die brief staat dat de uitspraak op bezwaar afzonderlijk wordt toegezonden vanuit het computercentrum van Apeldoorn. De inspecteur beslistte in zijn brief van 21 april 2015 om A geen dwangsom toe te kennen. Op 30 april 2015 stuurde de inspecteur de uitspraak op bezwaar toe. De inspecteur stelt dat voor het verbeuren van een dwangsom de dagtekening van de brief met de motivering geldt en niet de dagtekening van de ‘formele’ uitspraak op bezwaar.

Recht op dwangsom

In geschil is het antwoord op de vraag of A recht heeft op de dwangsom.

De rechtbank overweegt dat de inspecteur de ingebrekestelling op 7 april 2015 heeft ontvangen en dat de dagtekening van de (formele) uitspraak op bezwaar 30 april 2015 is. De termijn van twee weken (art. 4:17, lid 3, Awb) verstreek op 21 april 2015. Nu de inspecteur op 30 april 2015 uitspraak heeft gedaan, verbeurt de inspecteur een dwangsom van € 180 (9 dagen maal € 20 per dag). De rechtbank verwerpt het betoog van de inspecteur. Weliswaar is in de brief aan A kenbaar gemaakt hoe op het bezwaar zal worden beslist, maar dat moment is niet leidend voor de toepassing van de dwangsomregeling. Het gaat immers om het moment waarop de beschikking ‘wordt gegeven’. Het betoog van de inspecteur dat het technisch niet mogelijk is dat binnen twee weken na de inhoudelijke beslissing het computercentrum van Apeldoorn de uitspraak op bezwaar produceert, kan hem niet baten reeds omdat voor belastingzaken niet is voorzien in een afwijking van de Awb. De rechtbank merkt op dat het de inspecteur vrij staat om met een brief uitspraak op bezwaar te doen en hij in zoverre niet afhankelijk is van de duur van het Apeldoorn-traject.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 maart 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:1439