€ 10 miljoen extra voor energiebesparing historische woningen

Wie een woning met de status van rijksmonument heeft, kan een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor
€ 10 miljoen extra vrijgemaakt.

Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijks-monumentale woning. Nu is er jaarlijks circa € 30 miljoen  beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten. Daar komt nu eenmalig € 10 miljoen bij voor energiebesparing. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen.

Lening
Vanaf 1 juni kunnen eigenaren van woonhuizen een gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie én de energiebesparende maatregelen. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met lage rente krijgen.

De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds.

Lees het bericht op rijksoverheid.nl