Eénmalige huurverlaging in 2021

Huurt u uw woning bij een woningcorporatie en betaalt u te veel huur in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de éénmalige regeling voor huurverlaging.

Als sprake is van een laag inkomen in 2019, dan doet de woningcorporatie voor 1 april 2021 zelf een voorstel tot huurverlaging. Bij een inkomensdaling ná 2019 moet u hier zelf om vragen.
 
Om in aanmerking te komen voor de huurverlaging moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Uw inkomen is na 2019 gedaald, bijvoorbeeld sinds corona begon.
  • De daling duurt al ten minste 6 maanden.
  • U kan aantonen dat u en eventuele medebewoner(s) de afgelopen 6 maanden in totaal maximaal 50% hebben verdiend van het jaarinkomen dat geldt om in aanmerking te komen voor de huurverlaging.
Aanvragen kan tot uiterlijk 30 december 2021.