Eigenrisicodragen: is beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2017 juist?

De Belastingdienst heeft onlangs de beschikking Werkhervattingskas (Whk) verstuurd aan werkgevers. Als u nu eigenrisicodrager bent voor de WGA, maar dit voor 2017 wil veranderen, dan is het premiepercentage in de beschikking mogelijk niet juist.

De Belastingdienst is er bij de vaststelling van deze beschikking/mededeling Whk vanuit gegaan dat deze werkgevers ook in 2017 eigenrisicodrager blijven voor de WGA.

Werkhervattingskas

Als werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, dan hebben zij nog tot uiterlijk 31 december 2016 de tijd om een garantieverklaring te overleggen. Met verzekeringsmaatschappijen is afgesproken dat zij de garantieverklaring hiervoor pas eind december 2016 namens de werkgevers opsturen.

Heeft de Belastingdienst op 31 december 2016 geen nieuwe garantieverklaring ontvangen? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u geen eigenrisicodrager meer wil zijn in 2017. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe beschikking/mededeling Whk met het juiste WGA-premiepercentage.

WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Vragen over de werkhervattingskas?

Heeft u vragen over de werkhervattingskas, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.