Eigenrisicodragerschap WGA vóór 1 april aanvragen

Wit u met ingang van 1 juli 2017 eigenrisicodrager worden voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), vast en flex? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 1 april binnen zijn bij de Belastingdienst. U moet dan meteen een garantieverklaring meesturen.

De bank of verzekeraar die garant staat voor de werkgever moet deze verklaring ondertekenen. De garantieverklaring vindt u op de website van de Belastingdienst.

De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA stuurt u naar:
Belastingdienst/Limburg/ERD
Postbus 4486
6401 CZ Heerlen

2 ingangsdata per jaar
Er zijn elk jaar 2 ingangsdata mogelijk voor het eigenrisicodrager WGA: 1 januari of 1 juli. De aanvraag mét garantieverklaring moet 13 weken voor de ingangsdatum in het bezit zijn van de Belastingdienst.