Eindejaarsgroet

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. We beseffen dat dit een kostbaar goed is. Wij wensen u samen met uw dierbaren fijne feestdagen en een mooi, gezond en ondernemend 2019.

 

Na 2018-12-24 07:00:50 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Eindejaarsgroet ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.