eigenrisicodrager Ziektewet: adressen doorgeven einde verzuimbegeleiding

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW) moet vanaf 1 januari 2018 het einde van de verzuimbegeleiding doorgeven aan zowel de Belastingdienst als UWV.

Let op!
Alleen de werkgever die eigenrisicodrager is, kan het einde van de verzuimbegeleiding melden. Doet bijvoorbeeld een administratiekantoor deze melding, dan is de melding niet geldig.

Nieuwe beschikking gedifferentieerde premie Whk
Als de Belastingdienst en UWV het bericht ontvangen hebben, wordt het eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigd. Dit gebeurt met ingang van de datum waarop er geen verzuimbegeleiding meer is. De werkgever ontvangt dan een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk.  

Gevolgen niet doorgeven einde verzuimbegeleiding
Een werkgever die het einde van de verzuimbegeleiding niet doorgeeft, kan een boete krijgen van UWV. Bovendien moet hij de te weinig betaalde gedifferentieerde premie Whk alsnog betalen. Dat geldt ook als de werkgever de brief en e-mail door iemand anders laat sturen.