Europese publicatieplicht vanaf € 100.000 TVL-steun of hoger

Heeft u voor uw bedrijf € 100.000 of meer TVL-steun ontvangen? Dan kunt u de gegevens vanaf 24 september 2021 terugvinden op de internetsite van de Europese Commissie (EC). De publicatie is verplicht voor alle EU-landen na het verstrekken van staatssteun.
 
Hebt u een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) aangevraagd, dan publiceert de EC – als de subsidie € 100.000 of hoger is – de naam, vestigingsplaats, bedrag, sector en of het om een mkb-onderneming gaat. De drempelbedragen gelden voor de ontvangen subsidie voor 1 of meerdere TVL-periodes bij elkaar opgeteld.
 
Voor ondernemers in de primaire landbouw en visserij geldt een lagere drempel: de EC vermeldt hun gegevens vanaf een subsidiebedrag van € 10.000.
 
Definitieve subsidie kan anders zijn
De EC publiceert alleen gegevens van het 1e voorschot. Die kunnen afwijken van de definitieve subsidie. De publicatie vindt uiterlijk 1 jaar na de datum van de TVL-beschikking plaats.