Excuusbrief over onduidelijke betaaldatum voorlopige aanslag 2019

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of zorgverzekeringswet 2019 ontvangen? De betaaldatum op deze aanslag is niet duidelijk. De Belastingdienst stuurt een excuusbrief en legt hierin uit wat u moet doen. 

Mocht u onverwacht een betalingsherinnering of aanmaning hebben gekregen, dan kunt u deze als niet verzonden beschouwen. Al betaalde aanmaningskosten worden teruggedraaid.

Heeft u de aanslag nog niet betaald? Dan moet het gehele bedrag op 31 december 2019 op de rekening van de Belastingdienst staan. Het is mogelijk in termijnen te betalen.

Na 2019-05-23 07:00:26 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Excuusbrief over onduidelijke betaaldatum voorlopige aanslag 2019 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.