Exportkredietverzekering aantrekkelijker voor ondernemers

Nederlandse exporteurs kunnen goedkope kredieten tegen een vaste rente aanbieden aan afnemers van hun goederen of diensten. Dit is mogelijk gemaakt door de introductie van exportkredietverzekering (ekv).

Staatssecretaris Snel tekent vandaag een overeenkomst met BGN Bank en de NWB Bank. Deze banken committeren zich daarmee aan het aanbieden van financiering tegen een lage vaste rente aan commerciële banken. Nederlandse exporteurs kunnen dan via de commerciële banken een voordelig krediet aan hun afnemers bieden.

Huidige situatie
Nederlandse exporteurs en hun banken kunnen zich nu al met een exportkredietverzekering bij Atradius Dutch State Business verzekeren voor politieke en commerciële risico’s die niet op de markt verzekerd kunnen worden. Een dergelijk risico betreft bijvoorbeeld de lange looptijd van het krediet.

In veel andere landen bestaat ook een overheidsloket waar lokale exporteurs terecht kunnen voor goedkope kredieten tegen een vaste rente. Met die kredieten kunnen afnemers – bijvoorbeeld overheden in opkomende markten – tegen een lage, vaste rente goederen of diensten kopen in het exporterende land. Er is hierbij sprake van internationaal afgesproken minimumrentes. Dit schept zekerheid.

In Nederland verlenen banken de kredieten, omdat de overheid vindt dat deze taak bij de banken hoort.  Het ontbreken van een dergelijk overheidsloket kan er echter toe leiden dat buitenlandse ondernemers tegen gunstiger voorwaarden projecten kunnen aannemen dan Nederlandse ondernemers. De overeenkomst die vandaag gesloten is, vult dit gat. Hiermee worden Nederlandse exporteurs geholpen en wordt een gelijk speelveld gecreëerd.

Nieuw regeling
Meer informatie over deze nieuwe regeling leest u op de website van Atradius Dutch State Business.