Extra belastingvrij schenken vervalt

Vanwege corona mogen bijvoorbeeld ouders in 2021 aan hun kinderen € 6.604 belastingvrij schenken in plaats van € 5.604. Die verhoging van € 1.000 loopt op 1 januari 2022 af.

Het belastingvrije bedrag voor een schenking aan uw kleinkind of andere personen is ook verhoogd vanwege corona en bedraagt € 3.244 in plaats van  € 2.244. Als u extra belastingvrij wil schenken aan uw kinderen (of aan andere personen), dan moet het bedrag nog voor het einde van 2021 bijgeschreven zijn op de rekening van de begunstigde. Voor deze schenkingen hoeft u geen aangifte te doen.

Belastingjaar 2022

Voor belastingjaar 2022 bedraagt de belastingvrije schenking aan kinderen € 5.677. Aan kleinkinderen en andere personen is dit € 2.274.