Extra overbruggingskrediet voor kleine bedrijven

Op rijksoverheid.nl is een nieuw overbruggingskrediet aangekondigd ter waarde van € 750 miljoen voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De nieuwe Kleine Krediet Corona (KKC)-regeling is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 93% garant (€ 713 miljoen).

De aanvullende maatregel is gericht op kleine ondernemers die van belang zijn voor de lokale gemeenschap en zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

Vanaf wanneer kunnen ondernemers een aanvraag doen?

De regeling wordt de komende dagen verder uitgewerkt. Vervolgens moet de Europese Commissie nog haar goedkeuring geven. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe KKC-regeling leest u op rijksoverheid.nl