F-formulieren niet naar correspondentieadres gestuurd

De Belastingdienst heeft het aangiftebiljet inkomstenbelasting na overlijden – het F-formulier 2020 – niet in alle gevallen naar het door de nabestaanden doorgegeven correspondentieadres gestuurd.
 
Nabestaanden doen aangifte inkomstenbelasting in het jaar waarin de persoon is overleden, met een papieren F-formulier. De Belastingdienst stuurt dit formulier en een begeleidende brief naar het correspondentieadres dat de nabestaanden hebben doorgegeven.
 
Bij het adresseren van het F-formulier 2020 is niet in alle gevallen gebruikgemaakt van dit correspondentieadres. Hierdoor kan het zijn dat u of uw klant tevergeefs op dit formulier wacht.
 
De Belastingdienst stuurt de brief en het formulier zo snel mogelijk naar het opgegeven correspondentieadres.