Factsheet over transitievergoeding

Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding. Hierin staan de hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden.
 
De factsheet bestaat uit 4 onderdelen:
1. recht op een transitievergoe­ding
2. hoogte transitievergoeding
3. in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding
4. overgangsregeling
 
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitie­vergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.
 
U vindt de factsheet ‘De transitievergoeding’ op rijksoverheid.nl .
Na 2019-04-09 07:00:03 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Factsheet over transitievergoeding ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.