Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator

De Tweede Kamer ging 21 juni akkoord met een aanpassing van de Faillissementswet. Er is nu een wettelijke grondslag voor een zogenoemde stille curator. Ook stemde een meerderheid in met een amendement dat regelt dat werknemers een plek aan tafel krijgen als een faillissement wordt voorbereid.

Een bedrijf kan de rechtbank vragen welke advocaat curator wordt bij een (dreigend) faillissement. Deze stille curator kan, vooruitlopend op het eventuele faillissement, al aan de slag. Hiermee kan bij een (dreigend) faillissement de schade worden beperkt bij klanten, werknemers en schuldeisers.

De curator laat zich vooraf informeren voor een snellere afhandeling. Ook kan hij vragen beantwoorden bijvoorbeeld over een doorstart na het faillissement.

Personeel krijgt stem
Voor werknemers is nu geregeld dat zij een plek aan tafel krijgen als het faillissement wordt voorbereid. Ook krijgen werknemers straks vertegenwoordiging in de commissie van schuldeisers.
Lees het volledige bericht op rechtspraak.nl