Fink Financieringslink

Fink

Onze cliënten zijn vooruitstrevend, ambitieus, en kijken graag vooruit. Financieringsaanvragen kunnen als intensieve trajecten worden ervaren. Het ministerie van Economische Zaken wil de dynamiek in de financieringsmarkt verbeteren. Het is een online portaal waarmee midden- en kleinbedrijven snel en gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in hun financieringskansen bij meerdere financiers. Fink is een pilotproject. Dit betekent dat Fink steeds verder wordt getest en verbeterd om aan te sluiten bij de wensen van financiers, intermediairs en ondernemers. Fink maakt hierbij gebruik van Standard Business Reporting (SBR), een methode om de aanlevering van financiële gegevens te standaardiseren. Financiers, intermediairs en softwareontwikkelaars werken actief mee aan de optimalisatie en het gebruik van Fink. Fink is een tijdelijk project en het is de bedoeling dat marktpartijen Fink na de pilotfase overnemen.

 

Fink Financieringslink : snel en eenvoudig inzicht in uw financieringskansen

Sturen op actuele cijfers is voor cliënten van ons kantoor niet meer dan vanzelfsprekend. Als online, maar ook offline speler in de accountancy begeleiden wij onze cliënten op een manier die past in deze tijd. In deze tijd past ook het online aanvragen van een bedrijfsfinanciering. Als adviseur beschikken wij over actuele cijfers van onze cliënten. Regelmatig zijn wij gesprekspartner voor bedrijven bij het beoordelen en begeleiden van bedrijfsfinancieringstrajecten.

Fink staat voor Financieringslink. Het is een online portaal waarmee midden- en kleinbedrijven snel en gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in hun financieringskansen bij meerdere financiers. Fink standaardiseert het proces van bedrijfsfinanciering aanvragen en verlenen. Voor ondernemers kan het daardoor duidelijker worden bij welke instantie financiering aangevraagd kan worden.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op of kijk op: www.financieringslink.nl