Fipronil in eieren: uitstel van betaling voor bedrijven

Tijdelijk betalingsproblemen heeft door fipronil in eieren? Mogelijk kunt u uitstel van betaling voor belastingverplichtingen krijgen.

Wel zijn aan de betalingsregeling voorwaarden verbonden. Zo is het bij dit uitstel belangrijk dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming. Het bedrijf moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

– De onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen.
– De problemen zijn van tijdelijke aard.
– De problemen worden voor één bepaald tijdstip opgelost.

Derde deskundige
Voorbeelden van een derde deskundige zijn:

– een externe consultant
– een externe financier
– een brancheorganisatie
– de huisaccountant

Overzicht voorwaarden
Een overzicht van alle voorwaarden vindt u onder ‘Uitstel van betaling voor ondernemers bij bijzondere omstandigheden’ op de site van de Belastingdienst.

Hoe vraagt u uitstel aan?
Als uw klant aan de gestelde voorwaarden voldoet, kunt u een onderbouwd verzoek indienen bij uw belastingkantoor.