Fiscale aftrek scholingsuitgaven vervalt

Vanaf 1 januari 2022 vervalt de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting (IB). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert in plaats daarvan het Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget) in. Werkenden en werkzoekenden kunnen het STAP-budget gebruiken voor opleiding en ontwikkeling.
 
De overheid wil hiermee natuurlijke personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, helpen zich te ontwikkelen en hun positie te verbeteren. Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar.
 
Vrijstelling loonheffingen
In bepaalde situaties kan een (ex-)werknemer scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten.
Aanvragen via UWV
De aanvraag van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van UWV. Het UWV controleert de aanvraag en werkt hierbij samen met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Na goedkeuring betaalt het UWV het budget rechtstreeks uit aan de opleider.
 
Meer weten?
Op de internetsite van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het STAP-budget. Ook op belastingdienst.nl leest u daar ook meer over, u vindt daar ook meer over de huidige aftrek studiekosten.