Fiscale coronareservering maakt verliesrekening in vpb eerder mogelijk

Een verwacht verlies over 2020 mag u bij uitzondering al in 2019 aftrekken. Het verwachte verlies moet wel verband houden met de coronacrisis. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze maatregel moet mogelijke liquiditeitsproblemen voorkomen.

Coronareservering

De coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. Er komt binnenkort een beleidsbesluit met de voorwaarden voor het vormen van de reserve.

Voorkomen liquiditeitsproblemen

In de aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Door gebruik te maken van de coronareserve kunt u dit voorkomen.

Bron: Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis