Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

De 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ is gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2021. In deze 1e uitgave leest u meer over de volgende onderwerpen:
  • vrije ruimte werkkostenregeling 2021
  • verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding
  • lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)
  • tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing
  • AOW-leeftijd in 2021
  • overgangsrecht levensloopregeling
  • zorgbonus
  • verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O
  • wijzigingen in de aangifte loonheffingen
Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2021 en de tarieven, bedragen en percentages voor 2021 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. Als een nieuwe uitgave verschijnt, leest u dat op Forum Salaris.
 
U kunt ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ downloaden via belastingdienst.nl.