Garagebox multifunctioneel; verhuur BTW vrijgesteld

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de verhuur van de garageboxen vrijgesteld is van omzetbelasting nu vaststaat dat de garageboxen multifunctioneel zijn.

B is ondernemer voor de omzetbelasting en eigenaar van 11 garageboxen. Deze worden ieder afzonderlijk verhuurd aan particulieren en ondernemers. B heeft met de huurders identieke huurovereenkomsten afgesloten. Hij heeft voor de verhuur geen OB in rekening gebracht. Naar zijn oordeel zijn de garageboxen in gebruik als bergruimte en is daarom sprake van (vrijgestelde) verhuur van onroerende zaken. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd. Hij stelt dat sprake is van (belaste) verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. De rechtbank stelde de inspecteur in het gelijk. B ging in hoger beroep.

In geschil is het antwoord op de vraag of de verhuur van de garageboxen vrijgesteld is van omzetbelasting.

Het hof overweegt dat volgens de huurovereenkomst vaststaat dat de garageboxen zijn bestemd voor zowel het gebruik als garage als voor het gebruik als bergruimte. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen valt aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer de wetenschap te ontlenen, dat garageboxen veelal plegen te worden aangewend voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen. Anders dan de rechtbank verbindt het hof daaraan de gevolgtrekking, dat de garageboxen onroerende zaken zijn die naar hun aard (inrichting) gebruikt kunnen worden voor meerdere doeleinden en dus multifunctioneel zijn. In het Besluit is voor de verhuur van multifunctionele ruimten bepaald, dat multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, in principe geen verhuur van parkeerruimte vormt. Nu de garageboxen primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen kunnen worden gebruikt, en contractueel gebruik als bergruimte ook is toegestaan, kan B aan het Besluit het in rechte te honoreren vertrouwen ontlenen dat de verhuur van de garageboxen is vrijgesteld.

Hof Den Bosch, 11 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3523