Garantieregeling Evenementen gestart

De ‘Tijdelijke regeling Subsidie evenementen Covid-19’ (subsidieregeling evenementen) is goedgekeurd door de Europese Commissie en gaat vanaf 18 juni 2021 van start. Verbiedt de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om gemaakte kosten te vergoeden.

Met de eerder aangekondigde regeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer een evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval 80% van de kosten terug als gift. De overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening.

Voorwaarden
De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen.

Aanvragen
Aanvragen kan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf 18 juni tot en met 30 september 2021. Voor de aanvraag hebt u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau 3’ nodig.

Meer informatie
Meer informatie over de Garantieregeling Evenementen leest u op de internetsite van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook meer informatie over de eerder aangekondigde Subsidieregeling Evenementen bij annulering en de voorwaarden.