Gebruikelijk loon 2022

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 48.000 per jaar. Dit staat in de ‘Bijstellingsregeling directe belastingen 2022’.

U vindt de Bijstellingsregeling directe belastingen 2022 in de Staatscourant van 28 december 2021.

De Belastingdienst geeft  aan dat een lager gebruikelijk loon dan het minimumloon onder omstandigheden bijvoorbeeld mogelijk is wanneer een bv structureel verlies lijdt en bij startende bv’s. Aangegeven wordt dat bij twijfel contact kan worden opgenomen met de Belastingdienst.

Heeft u vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Na 2022-01-13 07:00:44 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Gebruikelijk loon 2022 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.