Gebruikelijk loon en wettelijk minimumloon

De Belastingdienst is van het standpunt afgestapt dat het gebruikelijk loon nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen zakelijke gronden zijn om het loon van een aanmerkelijkbelanghouder lager vast te stellen dan het wettelijk minimumloon.
 
Een voorbeeld hiervan is een structurele verliessituatie waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen.
 
Twijfelt u over de hoogte van het gebruikelijk loon, dan kunt u contact met ons opnemen.