Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 gepubliceerd

Op de website van UWV zijn de gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 gepubliceerd.

De gedifferentieerde premies WGA en ZW wijzigen in beperkte mate. De gemiddelde premies voor WGA stijgen met 0,03% ten opzichte van de huidige premie en de premies van de ZW worden met slechts 0,01% bijgesteld naar beneden.

De gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 vindt u op uwv.nl. Met de premiewijzer op die website kunt u de premies voor uw onderneming zelf uitrekenen.

Bron: Persbericht ‘Werkgeverspremies UWV: lichte stijging WGA, ZW vrijwel ongewijzigd’.