Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018 gepubliceerd

Op de website van UWV is de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018’ gepubliceerd met daarin de nieuwe percentages voor 2018.

De gemiddelde WGA-premie stijgt met 0,1% en bedraagt komend jaar 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet is 0,41% in 2018. Dat was in 2017 nog 0,35%.

De premies en parameters die aan de vaststelling voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 ten grondslag liggen, zijn op 1 september 2017 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant.

De nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters. Ook zijn er een aantal rekenvoorbeelden in opgenomen.

Let op!
Bent u eigenrisicodrager en witl u dat in 2018 blijven? Of wilt u in 2018 eigenrisicodrager worden? Dan betaalt u geen gedifferentieerde premie.

Meer informatie?
Meer leest u in de Nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018

 

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op

Na 2017-09-08 06:00:59 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018 gepubliceerd ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.