Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2019 bekend

n de Staatscourant is het Besluit Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd met daarin de nieuwe percentages voor 2019. 

De gemiddelde WGA-premie blijft volgend jaar 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet is 0,43% in 2019. In 2018 was dit 0,41%.

De premies en parameters die aan de vaststelling voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 ten grondslag liggen zijn op 3 september 2018 gepubliceerd in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019.