Geen afwijkende toepassing koerslijst voor nauwelijks gebruikte exclusieve auto

Het hof oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat haar exclusieve auto een lagere waarde had dan de waarde die zij eerder berekende aan de hand van de koerslijst. A kocht op 20 juli 2011 een exclusieve auto in het buitenland met een kilometerstand van 5400 op de teller. De auto is op 2 oktober 2008 geproduceerd en in het buitenland voor het eerst geregistreerd in het kentekenregister op 5 april 2011.

Koerslijst

Op 21 juli 2011 deed A aangifte BPM. Voor de vermindering van de BPM heeft zij een beroep gedaan op de koerslijst van XRAY. In haar bezwaar tegen de eigen aangifte stelt zij dat de auto, als gevolg van de tijd die is verstreken tussen de productiedatum en de datum van eerste registratie, in waarde is gedaald tot een lager bedrag dan is berekend op basis van de koerslijst XRAY. Zij verdedigt dat een auto naarmate deze ouder wordt in waarde daalt, ook al is er geen sprake van gebruik van de auto.

Het geschil betreft het antwoord op de vraag hoe hoog de afschrijving bedraagt als bedoeld in art. 10, tweede lid, Wet BPM. In het bijzonder is in geschil de vraag of door het verstrijken van de tijd tussen de productiedatum en de datum van eerste toelating, de auto in waarde is gedaald.

Het hof oordeelt dat A deze waardedaling niet aannemelijk maakt. Het had op haar weg gelegen om de auto te laten taxeren door een onafhankelijke deskundige indien zij meent dat de koerslijst niet de juiste waarde weergeeft. Het hof verwerpt de door A toegepaste aanpassing van de koerslijst, in die zin dat zij in plaats van de werkelijke datum van eerste toelating de productiedatum hanteert. Het hof acht aannemelijk dat dergelijke koerslijsten rekening houden met waardedaling wegens ouderdom uitgaande van de veronderstelling van normaal gebruik. Het is dan onjuist om, in het geval dat sprake is van geen gebruik, een eventuele waardedaling te bepalen door gebruikmaking van de koerslijst met invulling van een afwijkende datum van eerste toelating. Ook anderszins heeft A een lagere waarde van de auto niet aannemelijk gemaakt.

Hof Den Bosch, 2 juli 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2523