Geen betaalverzuimboete bij beroep op bijzonder uitstel

De Belastingdienst legt geen betaalverzuimboete(s) op als u door de coronacrisis financiële problemen heeft en een beroep doet op bijzonder uitstel. Wat dit betekent voor de aanslagen omzetbelasting (OB) en loonheffingen (LH), leest u in dit bericht.
 
Als gevolg van de coronacrisis kiest de Belastingdienst tijdelijk voor een afwijkende werkwijze met betrekking tot de voldoening of afdracht van de verschuldigde belasting ingevolge de reguliere aangiften omzetbelasting of loonheffing.
 
Loonheffing
De Belastingdienst legt geen betaalverzuimboete op. Dit gebeurt ook als u geen bijzonder uitstel hebt aangevraagd.
 
Omzetbelasting
De verzuimboete staat op de naheffingsaanslag vermeld. De Belastingdienst herstelt dit achteraf door de boetebeschikking te verminderen.
 
Let op:
Het gaat zowel voor LH als OB om een betaalverzuimboete voor de periode waarin het (versoepelde) uitstelbeleid geldt. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.
 
Bijzonder uitstel
U kunt voor de aanslagen OB en LH bijzonder uitstel van betaling vragen, nadat een naheffingsaanslag is opgelegd. Dit betekent dat u gewoon aangifte doet, u niet op die aangifte betaalt en vervolgens een naheffingsaanslag ontvangt (voor de omzetbelasting inclusief een betaalverzuimboete).
 
Meer informatie
Lees meer op belastingdienst.nl: Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers.
Na 2020-06-05 07:00:20 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Geen betaalverzuimboete bij beroep op bijzonder uitstel ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.