Geen definitieve aanslag voor box 3-inkomen anders dan bank- en spaartegoeden

Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 inkomen anders dan bank- en spaartegoeden in box 3 heeft aangegeven of aan gaat geven, ontvangt u van de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag. Wel ontvangt ueen voorlopige aanslag.

De Belastingdienst wacht met het definitief maken van de aanslag tot er een uitspraak ligt van de Hoge Raad die duidelijkheid geeft met betrekking tot het rechtsherstel box 3. Het is nog niet bekend wanneer dit is. Daarnaast worden reeds ontvangen bezwaren tegen het geboden rechtsherstel 2017 – 2021 aangehouden totdat de Hoge Raad duidelijkheid geeft over het rechtsherstel box 3.

U hoeft niets te doen

Als de uitkomst van de procedure bekend is, stuurt de Belastingdienst de definitieve aanslag. U hoeft hier niets voor te doen.