Geen dienstbetrekking bij ontbreken verplichting loon te betalen

Een zorgverlener werkt bij de 2 grootste opdrachtgevers met bemiddelingsbureaus. Bij 1 opdrachtgever is zij niet in dienstbetrekking omdat deze niet de verplichting heeft het loon door te betalen. Een thuiszorgster met een eenmanszaak heeft 4 opdrachtgevers. Bij de 2 grootste opdrachtgevers werkt zij met bemiddelingsbureaus. De inspecteur stelt dat bij deze bemiddelingsbureaus sprake is van een dienstbetrekking. De zorgverlener betwist dit. Hof Amsterdam is het gedeeltelijk met de inspecteur oneens. Bij 1 bemiddelingsbureau ontbreekt namelijk de verplichting om loon door te betalen. Dat is 1 van de 3 vereisten om te kunnen spreken van een dienstbetrekking. Hierdoor kwalificeert de overeenkomst niet als een arbeidsovereenkomst. Hof Amsterdam: ECLI:NL:GHAMS2018:3368

Na 2018-10-30 07:00:39 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Geen dienstbetrekking bij ontbreken verplichting loon te betalen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.