Geen gewekt vertrouwen door Belastingtelefoon

De inspecteur maakt met zijn citaten uit de dialoogondersteuning aannemelijk, dat geen onjuiste informatie is verstrekt over de aftrekbaarheid van giften aan een ashram in India. Aldus het hof.

B bracht zijn giften aan een ashram in India in aftrek in haar IB-aangifte 2011. De inspecteur accepteerde die aftrek niet. B stelt dat zij in 2010 aan de Belastingtelefoon heeft gevraagd of giften aan een ashram in India aftrekbaar waren. Daarop is bevestigend geantwoord. Indien haar was geadviseerd dat zij de betalingen had moeten doen via een Mandir in Nederland met een ANBI-registratie, dan had zij dit zo gedaan. De inspecteur verwijst naar de passages over giften in de dialoogondersteuning van de Belastingtelefoon. Hij acht niet aannemelijk dat aan B is meegedeeld dat giften aan een ashram in India zonder ANBI-registratie aftrekbaar zijn. Van de rechtbank kreeg B geen gelijk. Zij ging in hoger beroep.

In geschil is of bij B het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat de betalingen aan de ashram in India aftrekbare giften zijn.

Het hof oordeelt dat B niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij haar het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat giften aan een in India gevestigde ashram aftrekbaar zijn. Gelet op de citaten uit de dialoogondersteuning uit het verweerschrift van de inspecteur is het volgens het hof niet aannemelijk dat, zoals B stelt, de afkorting “ANBI” en/of de term “algemeen nut beogende instelling” in een gesprek over een gift aan een buitenlandse instelling niet zou(den) zijn genoemd. De aftrek van art. 6.32, eerste lid, onderdeel b, Wet IB is sinds 2010 beperkt tot giften aan deze instellingen. Dat B heeft begrepen dat de giften aftrekbaar zijn, is niet voldoende.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6747