Geen herziening WW-premie bij overwerk in 2021

Ook in 2021 hoeft u de lage WW-premie niet te herzien bij overwerk. Voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt, betaalt u net als vorig jaar de lage WW-premie.
 
Door de coronacrisis werd in 2020 het onderdeel over herziening van de premiedifferentiatie WW tijdelijk aangepast. Deze aanpassing geldt ook in 2021.
Het gaat om de volgende situaties:
  • Een werknemer heeft een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week.
  • De werkgever verloont 30% meer uren dan het aantal uren waarvoor de werknemer een contract heeft.
Voor alle sectoren
Door de coronacrisis is in sommige sectoren veel overwerk nodig, zoals in de zorg. Als u de lage WW-premie moet herzien bij overwerk, kan dat nadelige gevolgen hebben. Daarom hoeft geen enkele werkgever over het jaar 2020 en 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij overwerk. Dit geldt voor alle sectoren.